Synagoga Tempel w Żywcu

Synagoga Tempel w Żywcu – nieistniejąca synagoga, która znajdowała się w Żywcu, w dzielnicy Zabłocie, na rogu dzisiejszych ulic Dworcowej i Wesołej, w pobliżu dworca kolejowego.

Synagoga została zbudowana w połowie XIX wieku wraz ze stojącymi obok niej budynkami mykwy, Żydowskiego Domu Ludowego, Żydowskiej Szkoły Powszechnej oraz innych pomniejszych. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zburzyli synagogę i stojącę wokół niej zabudowania. Po zakończeniu wojny na ich miejscu zostały wzniesione budynki Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej.

7 lipca 2003 roku na placu gdzie stała synagoga odsłonięto pomnik autorstwa Mirosława Ciślaka, upamiętniający jej istnienie. Całość stanowi głaz piaskowca o masie czterech ton, w który wkomponowano dwie tablice z brązowego granitu ze złotymi napisami w języku polskim i hebrajskim:

„W tym miejscu stała synagoga "Tempel" która została zburzona przez nazistowskiego okupanta w czasie II wojny światowej. Pamięci Żydów ziemi żywieckiej - mieszkańcy Żywca - lipiec 2003.”

W 2001 roku Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej wystąpiła o ugodę do starostwa powiatowego w sprawie terenu, na którym stała synagoga i inne gminne zabudowania. W zamian za działkę powiat miałby wyremontować cmentarz żydowski w Żywcu, na którym prace wyceniono na około 150 tysięcy złotych. Wkrótce powiat wystąpił do wojewody śląskiego, a później do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dotację na sfinansowanie przedsięwzięcia.

W styczniu 2002 roku, choć resort wydał zgodę, Ministerstwo Finansów nie udzieliło kontrasygnaty i do wypłaty nie doszło. Na początku 2004 roku gmina żydowska przegrała postępowanie w sprawie terenu. Do dnia dzisiejszego zachowały się drzewa okalające dawniej synagogę.

Zapraszamy do Żywca!

Zespół Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

joomla template 1.6