Kościół św. Floriana

Kościół św. Floriana w Żywcu przy ul. Browarnej, w dzielnicy Zabłocie, siedziba parafii św. Floriana.

Budowa kościoła w Zabłociu rozpoczęła się 27 maja 1935 roku, a 8 grudnia 1936 roku dokonano poświęcenia prezbiterium przyszłej świątyni. W 1933 roku pierwszym prezesem Komitetu Budowy Kościoła został Jan Krysta, a w roku 1937 Artur Munk. 3 września 1937 r. rektorem budującego się kościoła w Zabłociu mianowany został ks. Stanisław Słonka. Dzięki niemu i wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców w do końca 1938 roku została wybudowana główna nawa kościoła połączona z prezbiterium oraz podstawą wieży.

Po zakończeniu wojny tutejszą wspólnotę parafialną odwiedził ks. kardynał Adam Stefan Sapieha, który dwa lata później, dekretem z 29 czerwca 1948 r., erygował w Zabłociu samodzielną parafię. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Stanisław Słonka. Budowę świątyni w jej obecnym kształcie zakończono wzniesieniem w 1954 r. wysokiej wieży. Rok później, w dniu 7 sierpnia 1955 r. ks. biskup Franciszek Jop dokonał uroczystej konsekracji kościoła pw. św. Floriana.

Świątynia została wybudowana na planie krzyża, nawiązuje do architektury romańskiej. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej w otoczeniu pięciu tajemnic radosnej części różańca świętego, z płaskorzeźbami św. Floriana oraz św. Rafała Kalinowskiego po bokach. Na bocznych ścianach prezbiterium wymalowane są dwa obrazy ścienne przedstawiające Chrystusa nauczającego w łodzi oraz Chrystusa z dwoma uczniami w Emaus.

Zapraszamy do Żywca!

Zespół Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

joomla template 1.6