Wycieczka do Cieszyna

Oferta przewodnicka:

Całodniowa wycieczka ze mną może zawierać następujące elementy (do wyboru):

• spacer na Wzgórze Zamkowe z romańską Rotundą św. Mikołaja oraz gotycką Wieżą Piastowską, zwiedzanie Wieży Ostatecznej Obrony zwanej Starą,

• zwiedzanie Pałacu Myśliwskiego, ul. Głębokiej, Teatru im. Adama Mickiewicza, rynku z późnorenesansowym ratuszem i barokowymi kamienicami z XV wieku, arkad, hotelu "Pod Brunatnym Jeleniem", Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Drukarstwa, pomniku Cieszyńskiej Madonny, Domu Narodowego, parku Pokoju, spacer "Cieszyńską Wenecją" do legendarnej Studni Trzech Braci (legenda o założeniu Cieszyna), Książnicy -  budynku wzniesionego na fundamentach mennicy założonej przez Mieszka I cieszyńskiego, zwiedzanie jednego z kilku kościołów: kościoła św. Trójcy, kościoła Jezusowego, kościoła i klasztoru oo. Bonifratrów, kościoła św. Jerzego, kościoła św. Krzyża, kościoła św. Marii Magdaleny, klasztoru Sióstr Elżbietanek, klasztoru Sióstr Boromeuszek,

• Podczas czasu wolnego możliwość przejścia do Czeskiego Cieszyna na zakupy.

Karpacki Gazda proponuje ponadto wycieczki tematyczne:

• Szlakiem Książąt Cieszyńskich – Piastowie,

• Szlakiem Książąt Cieszyńskich – Habsburgowie,

• Śladami Cieszyńskich Żydów,

• Via Natura,

• Via Sacra. Kościoły i klasztory w Cieszynie i Czeskim Cieszynie,

• Szlakiem pamiątek ewangelików cieszyńskich,

• Szlakiem kwitnącej magnolii,

• Szlakiem zbójnika Ondraszka.

SPECYFIKACJA ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW:

CIESZYN

Karpacki Gazda zaprasza do Cieszyna jednego z najstarszych miast Polski, położonego u stóp Beskidów. Legenda głosi, że został założony w 810 r., kiedy po długiej rozłące spotkali się trzej książęcy synowie Bolko, Leszko i Cieszko i z wielkiej radości miasto założyli. W miejscu ich spotkania znajduje się Studnia Trzech Braci, która zgodnie z legendą powstała na pamiątkę tej radosnej chwili. Cieszyn powstał pod koniec X w. Rządziły nim dwie dynastie: cieszyńscy Piastowie (do połowy XVII w.) oraz Habsburgowie. W 1920 r. miasto zostało podzielone na dwie części. Cieszyn zachował średniowieczny układ urbanistyczny z wieloma zabytkami architektury. Cieszyn to tętniące życiem, przygraniczne miasto liczące 40 tys. mieszkańców. Leżąc na ruchliwym szlaku migracyjnym i handlowym było miejscem gdzie spotykały się różne narodowości, kultury i wyznania. Odzwierciedleniem bogatej historii miasta są ciekawe zabytki i urokliwe miejsca. Tradycyjnie tez w mieście odbywa się wiele imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Od festiwali o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym do festynów i imprez kameralnych. Niepowtarzalna atmosfera Cieszyna sprawi ze każdy, nawet najbardziej wymagający turysta znajdzie tu coś dla siebie.

GÓRA ZAMKOWA

Podobno była zasiedlona już w V w. p.n.e. W drewnianym dworku od XIII wieku zamieszkiwał piastowski książę, a w kolejnym stuleciu wyrósł na górze wspaniały, obronny gotycki zamek. Na początku ubiegłego stulecia resztki zamku wysadzono w powietrze, a na fundamentach jego dolnej części wzniesiono w 1840 roku letni zamek Habsburgów.

WIEŻA PIASTOWSKA

Kamienna wieża zbudowana na rzucie kwadratu powstała w XII lub XIII wieku. Nadbudowana została w 2 pół. XIV wieku i ozdobiona narożnymi tarczami herbowymi z orłem piastowskim. Pod koniec XV wieku ponownie nadbudowana o kolejną kondygnację ze hurdycjami i blankowaniem wykonanymi z cegły. Całość nakryta była wysokim dachem namiotowym. W połowie XIX wieku poddana remontowi po którym uzyskała obecny kształt. W XIX wieku była również wieżą zegarową, z zachowanym do dziś mechanizmem. Cieszyńska rotunda p.w. św. Mikołaja z pierwszej ćwierci XI w. jest jedną z najstarszych zachowanych budowli na planie koła w Polsce. Jej wizerunek znajduje się na banknocie 20 złotowym.

WIEŻA OSTATECZNEJ OBRONY ZW. STARĄ

Pochodzi zapewne z XII lub XIII wieku. Wielokrotnie przebudowywana w XV-XVII wieku jako basteja. W 1914 z pozostałości zaprojektowano tzw. Sztuczne ruiny. W l połowie lat 90-tych przebadane archeologiczne i odtworzone w formie pierwotnej (częściowo).

PAŁAC MYŚLIWSKI

Zbudowany według wiedeńskiego architekta w 1840 roku w stylu późnego klasycyzmu, na fortyfikacjach zamku dolnego. W pałacu mieściły się pokoje gościnne dla przedstawicieli rodziny cesarskiej ( Habsburgów) oraz kancelaria Komory Cieszyńskiej (cesarskiego zarządu dobrami dawnego Księstwa Cieszyńskiego). Po prawej stronie pałacu zbudowano klasycystyczną oranżerię, którą rozebrano w latach 60-tych XX wieku. Od 1947 roku, pałac jest siedzibą szkoły muzycznej, której uczniami byli m. in. Stanisław Hadyna, Karol Stryja, Jan Sztwiertnia.

ROTUNDA

Zbudowana w l połowie XI wieku z miejscowego kamienia łamanego. Wybudowana jako obiekt sakralny / kaplica grodowa/ lecz również obiekt obronny i miejsce spotkań przedstawicieli władzy. W 2 połowie XIV wieku poddana przebudowie w stylu gotyckim czego śladem są zachowane do dziś ostrołukowe otwory okienne oraz ślady polichromii na łuku tęczowym. Wielokrotnie palona w l połowie XIX wieku, wraz z całym zamkiem przebudowana zostaje w stylu klasycystycznym. W latach 50-tych XX wieku, po kilkuletnich badaniach archeologicznych odtworzona zostaje w swojej pierwotnej formie.

RATUSZ

Otwarty uroczyście w 1800 roku, już w 1832 strawił go pożar. Zamyka południową stronę Rynku. Godny uwagi jest naczółek, na którym złoty orzeł czuwa nad dwoma wieżami i otwartą między nimi bramą. Jest to herb grodu nad Olzą.

ARKADY

Umiejscowione na zachodniej ścianie Rynku są jednym z najstarszych elementów cieszyńskiej architektury. Pochodzą z XVI wieku. Warto zwrócić uwagę na kondygnacje domów opartych na podcieniach. Na froncie kamienicy nr 7 znajduje się tablica ufundowana przez mieszkańców Cieszyna z okazji 200. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

HOTEL "POD BRUNATNYM JELENIEM"

Otwarty w Rynku od strony ul. Regera w 1912 roku należał kiedyś do najbardziej uczęszczanych i modnych w Cieszynie. Kuchnia polecała wyszukane dania wiedeńskie, a gości dowoził kursujący przy hotelu tramwaj. Kiedyś był tam ekskluzywny zajazd, którego gośćmi byli m.in. książę Józef Poniatowski, cesarz Józef II, czy car Aleksander.

MUZEUM

Otworzone w 1931 roku znajduje sie przy ul. Regera. Wcześniej cieszyńskie zbiory mieściły się przy ul. Limanowskiego, potem na Starym Targu i w końcu na Zamku Cieszyńskim. W 1984 roku przeprowadzono gruntowny remont budynku muzeum.

STUDNIA TRZECH BRACI

Umiejscowiona przy identycznie nazwanej brukowej jeszcze ulicy, jest upamiętnieniem legendy opowiadającej o powstaniu Cieszyna. Dawniej należała do braci dominikanów. Pobliski browar jeszcze w ubiegłym wieku czerpał z niej wodę do produkcji piwa. Dzisiaj studnia już nie spełnia swojej pierwotnej funkcji, okrywa ją żeliwna, neogotycka altana.

ULICA GŁĘBOKA

Jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych miasta prowadzi od zamku piastowskiego do Ratusza na Rynku. Teraz jest to główne centrum handlowe miasta. Stojące tam dzisiaj kamienice pochodzą z XIX i XX wieku, ponieważ pierwotnie zbudowane podcieniowe domy spłonęły w 1789 roku.

TEATR IM. A. MICKIEWICZA

Mieszczący się przy pl. Teatralnym powstał w 1910 roku. Zaprojektowany przez Ferdynanda Felnera i Hermana Helmera z Wiednia do dzisiaj utrzymał secesyjny styl. Obrotowa scena, podscenium dla orkiestry, widownia o trzech kondygnacjach oraz piękne foyer to tylko architektoniczne atuty tego cenionego ośrodka kultury na Podbeskidziu.

DOM NARODOWY

Budynek w stylu eklektycznym „Dom Polski” którego uroczyste otwarcie nastąpiło w 1901 r. Był siedzibą większości polskich organizacji, biblioteki, Czytelni Ludowej, drukarni oraz Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Obecnie mieści się tu Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”.

PARK POKOJU

Park Pokoju z rzeźba ks. Szersznik, zlokalizowany przy wejściu do Muzeum i do  Cafe Muzeum.

MADONNA ZE STAREGO TARGU

Madonna ze Starego Targu powstała około 1375 roku w praskim warsztacie Piotra Parlera i jego współpracowników, budowniczych i rzeźbiarzy słynnej katedry św. Wita w Pradze. Jest zabytkiem rzeźby gotyckiej o randze europejskiej. Jest przykładem rzeźby powstałej pod wpływem sztuki klasycznej, włoskich twórców gotyku, nie zaś typowym przykładem madonny gotyckiej z warsztatu miejscowego. Zatrudniony do przebudowy katedry św. Wita znakomity architekt i rzeźbiarz Piotr Parler wraz z całym zespołem współtwórców - głównie pochodzących z tej samej rodziny, stworzył charakterystyczny styl w rzeźbie europejskiej zwany stylem parlerowskim, na terenie Polski występujący tylko w tych rejonach kraju, które poprzez koligacje książąt piastowskich z dworem Karola IV Luksemburczyka w Pradze miały kontakt z dworem praskim, promieniującym w tym okresie na całą Europę. Kamienna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus od wielu lat znajdowała się na nieczynnej fontannie przy Starym Targu. Umieszczona była na wysokim kwadratowym słupie i kolumnie zakończonej kulą. Figura ma wysokość 135 cm i wykuta jest z piaskowca. Powstała pomiędzy 1370 a 1380 rokiem w praskim warsztacie Piotra Parlera i jego współpracowników, budowniczego i rzeźbiarza zatrudnionego do budowy słynnej katedry św. Wita w Pradze. Jest zabytkiem rzeźby gotyckiej o randze europejskiej. Z uwagi na jej wartość artystyczną i materialną oryginał umieszczony został w Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaś na postumencie znajduje się kopia. Madonna z Dzieciątkiem jest postacią młodej kobiety z dzieckiem na ręku, ubranej w strój kobiecy obowiązujący na dworach europejskich w drugiej połowie XIV wieku. Stoi w lekkim kontrapoście z pochyloną głową skierowaną uważnie na Dzieciątko. Odziana w długą, pierwotnie czerwoną obcisłą suknię z dekoltem i długimi rękawami u nadgarstka zapiętymi rzędem okrągłych guzików. Na Jej ramiona narzucony jest szeroki płaszcz z grubej materii , pierwotnie błękitny, obszyty srebrną lamówką i spięty na piersiach kwadratową broszą z kaboszonami. Twarz Madonny oddaje wiernie cechy urody, wysokie czoło, prosty nos i lekko wystający podbródek wydają się być portretem nieznanej nam młodej kobiety. Głowę zdobią długie włosy, układające się w loki opadające na plecy i ramiona oraz korona z czterema wysokimi i czterema niskimi lilijkami /obecnie nieistniejącymi/. Na ręku Matki siedzi niespokojnie nagie Dzieciątko, otulone jedynie Jej płaszczem, bawiące się broszą i jabłkiem, które trzyma Madonna. Obie postaci wyrzeźbione są z wielką dbałością o szczegóły, oddając je w sposób naturalistyczny. Pierwotnie rzeźba była w całości polichromowana a więc przeznaczona do wnętrza. Do dziś polichromia zachowała się jedynie śladowo i nie jest widoczna gołym okiem. W okresie późniejszym rzeźba pozbawiona została części korony i nadpalona zapewne w trakcie pożaru w 1484 roku. Na przełomie XV i XVI w. pokryta została w całości złotem, lecz i ta warstwa dotrwała do naszych czasów jedynie śladowo., zaś na głowę Madonny i Dzieciątka nałożono pozłacane korony zachowane do dziś i umieszczone na kopii, która stoi na Starym Targu. W połowie XVII w., w czasie długotrwałych działań wojny trzydziestoletniej, kiedy to zamek cieszyński zdobywany był przez wojska szwedzkie, austriackie a także plądrowany przez miejscową ludność Madonna pozbawiona została pozłoty a następnie ponownie pomalowana. W XIX i XX wieku dodano inne, mało stylowe ozdoby, które usunięto w trakcie konserwacji wykonanej w końcu 2000 roku. Przez wiele lat przypuszczano, że rzeźba pochodzi z końca XIX wieku. Opublikowana w miejscowej prasie informacja o przeniesieniu Madonny w grudniu 1844 roku, z miejsca pod zamkiem na Stary Targ oraz o tym, że została ona zamówiona u znanego rzeźbiarza przez księżnę cieszyńską z domu Piastów, spowodowało poważniejsze zainteresowanie się tą nieciekawą figurą. Przeprowadzona w 2000 roku konserwacja odsłoniła nieznane dotychczas wybitne dzieło sztuki europejskiej, które jak podano we wspomnianej notatce powstało na zamówienie księżnej cieszyńskiej. Najprawdopodobniej księżną tą była żona księcia Cieszyńskiego Przemysława I. Książę należał do grona najbardziej zaufanych dworzan króla Czech Karola IV, pełniąc na jego praskim dworze odpowiedzialne funkcje dyplomatyczne. W czasach panowania tego księcia Księstwo Cieszyńskie powiększyło się nie tylko terytorialnie lecz również wzbogaciło o wiele zabytków. Kontakty oraz znaczenie księcia Przemysława na dworze praskim pozwalały na zamówienie dzieła u najlepszego rzeźbiarza z działających wówczas w Pradze. Również za Jego czasów rotunda romańska na zamku w Cieszynie poddana została generalnemu remontowi w nowym stylu gotyckim, nie jest więc wykluczone, że właśnie do tego „zmodernizowanego”, niewielkiego wnętrza zamówiona została Madonna. Świadczyć o tym może wielkość Madonny, która będąc niewielkich rozmiarów musiała się znajdować w niewielkim wnętrzu zaś z pochylenia głowy i proporcji postaci sądzić można, że pierwotnie ustawiona była niezbyt wysoko. Są to jedynie przypuszczenia. Pierwotne pochodzenie, późniejsze dzieje rzeźby oraz jej lokalizacja wymagają jeszcze wielu badań naukowych i porównawczych a wiele zagadek z nią związanych być może nigdy nie zostanie wyjaśnionych.

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie jest jednym z najstarszych muzeów w Europie. Zostało założone przez ks. Leopolda Szersznika (1747-1814), najwybitniejszego przedstawiciela Oświecenia na Śląsku Cieszyńskim, który w 1802 roku udostępnił publiczności swoje zbiory biblioteczne i muzealne. W końcu XIX w. powstały w Cieszynie dalsze placówki muzealne: Muzeum Śląskie prowadzone przez Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Miejskie, finansowane przez władze komunalne, Muzeum Generalnego Wikariatu gromadzące na polecenie władz kościelnych obiekty sztuki sakralnej i inne. W 1930 roku zostały one połączone w jedno Muzeum Miejskie, którego siedzibą stał się zabytkowy pałac hr. Larischów. Po II wojnie światowej Muzeum w Cieszynie wydzieliło zbiory archiwalne i biblioteczne. Po długotrwałym remoncie w czerwcu 2002 roku muzeum zaprezentowało publiczności nową stałą wystawę pt. „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur”. Muzeum Śląska Cieszyńskiego posiada w swoich zbiorach ponad 70 tysięcy eksponatów, przechowywanych w działach Sztuki, Archeologii, Etnografii, Historii i Techniki oraz Fotografii. Poza tym posiada zbiory kartograficzne i numizmatyczne, biblioteka muzeum liczy około 22 tysiące książek. Muzeum Śląska Cieszyńskiego posiada oddziały w Skoczowie, Wiśle i Górkach Wielkich.

MUZEUM DRUKARSTWA

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie powstało w roku 1996 w celu zachowania dóbr kulturowych i materialnych cieszyńskiego drukarstwa. Pomyślane zostało też jako ukłon i upamiętnienie bogatych tradycji drukarskich na Śląsku Cieszyńskim. Muzeum Drukarstwa w Cieszynie to magiczne miejsce, w którym przechował się klimat dawnych czasów. Udało się zachować typograficzną drukarnię z całym bogactwem czcionek, matryc, klisz chemigraficznych i drzeworytniczych, urządzeń i maszyn odlewniczych, urządzeń drukujących, pras dociskowych i urządzeń introligatorskich. Zasadą muzeum jest utrzymanie istniejących i doprowadzenie nowych nabytków do pełnej sprawności technicznej. Możemy poszczycić się jednym z najlepiej zachowanych i najbogatszych zbiorów w kraju. Organizujemy prelekcje nt. historii drukarstwa, wystawy czasowe, imprezy edukacyjne i warsztaty graficzne. Od 2010 roku Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, jako jedyny przedstawiciel miasta, zostało zakwalifikowane do prestiżowego Szlaku Zbytków Techniki Województwa Śląskiego. Oprócz zwiedzania indywidualnego, które odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, proponujemy specjalnie opracowany program dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Podczas jednej godziny lekcyjnej uczniowie oprowadzani po muzeum, są świadkami powstawania druku archaicznym sposobem: od ręcznego składania czcionek poczynając, składu odlewanego mechanicznie, na wydruku kończąc. W trakcie prezentacji tego procesu uczniowie otrzymują ważne informacje historyczne związane z rozwojem „czarnej sztuki”.

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. BONIFRATRÓW

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, usytuowany przy pl. Londzina, tworzy z klasztorem zwarty czworobok. Bonifratrzy sprowadzeni byli do Cieszyna w XVII wieku. Fasada kościoła została wykonana w typie klasycystycznym - został zbudowany na rzucie prostokąta. Wnętrze kościoła zdobi późnobarokowy ołtarz główny - z godłem zakonu Bonifratów (jabłko granatu), rokokowymi dekoracjami i figurami św. Elżbiety i św. Jadwigi. Oprócz ołtarza głównego w kościele znajdują się jeszcze dwa późnobarokowe ołtarze boczne: z lewej strony ołtarz św. Jana Bożego z rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Jana Sarkandra, natomiast z prawej strony ołtarz św. Jana Grande z rzeźbami św. Augustyna i św. Karola Boromeusza. Całość wnętrza uzupełnia rokokowa ambona z posążkiem Archanioła Michała, na którą prowadzą schody znajdujące się wewnątrz muru świątyni. Przy klasztorze uruchomiono szpital oraz aptekę. Szpital, początkowo bardzo mały (7 łóżek), stopniowo powiększał się do ponad 100 łóżek obecnie. Służył on chorym różnych wyznań i narodowości bez względu na stan ich zamożności. Poniżej zabudowań (na terenie dzisiejszego dworca kolejowego) istniał cmentarz dla ludzi zmarłych w szpitalu, natomiast zakonnicy chowani byli w grobowcu klasztornym. Obecnie w dawnym szpitalu OO. Bonifratrzy prowadzą Dom Pomocy Społecznej.

KOŚCIÓŁ ŚW. JERZEGO

Powstał na przełomie XIV \ XV wieku na dawnym przedmieściu Frysztackim, które znajdowało się poza murami miasta lokacyjnego. Pierwotnie była to kaplica - usytuowana przy przytułku istniejącym dzięki fundacji książęcej - która z biegiem lat rozrosła się do rangi kościoła. Przed kościołem znajduje się barokowa rzeźba Jana Nepomucena wykonana ok. 1740 roku. Ze starego XIX wiecznego wystroju kościoła w prezbiterium pozostały figury: św. Jan Apostoł, św. Maria Magdalena, św. Piotr, św. Paweł, św. Jan Nepomucen, św. Anna, św. Jerzy oraz Pieta. Ozdobą prezbiterium jest płyta nagrobna Anny Gelen i jej rodziny z 1607 roku. Jednonawowy, gotycki kościół św. Jerzego był wielokrotnie gruntownie przebudowywany. We frontowej ścianie znajduje się dwukondygnacyjna, podzielona gzymsem i fryzem wieża z 1806 roku. Nawa kościoła nakryta jest sklepieniem krzyżowo – kolebkowym, zaś prezbiterium krzyżowo – żebrowym. Żebra łączą się w kluczu ozdobionym tarczą z orłem piastowskim. Wejścia do zakrystii oraz do nawy głównej ujęte zostały gotyckimi portalami z I połowy XV wieku. W części strychowej - ponad sklepieniem nawy - znajdują się fragmenty gotyckiej polichromii z połowy XV wieku. Za kościołem znajdował się cmentarz, czynny do 1901 roku. KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA Kościół św. Krzyża powstał z początkiem XVIII wieku w wyniku rozbudowy XVII - wiecznej kaplicy książęcej, podarowanej Jezuitom przybyłym do Cieszyna w 1673 roku. Budynek poddawany był wielu przebudowom i remontom. Podczas pożaru miasta - w 1789 roku - kościół uległ zniszczeniu, lecz dzięki staraniom ks. Szersznika do 1791 roku został odbudowany i otrzymał charakter budowli barokowej. Jednonawowy, trójprzęsłowy kościół zbudowany jest na rzucie prostokąta. Główny późnobarokowy ołtarz świątyni - pochodzący z końca XVIII wieku - ozdobiony jest płaskorzeźbami Ostatniej Wieczerzy i Ukrzyżowania (na drzwiach tabernakulum) oraz figurami adorujących aniołów, nad którymi znajduje się obraz ze sceną Ukrzyżowania. Natomiast w bocznym barokowym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I poł. XIX wieku. Ponadto obok barokowo-klasycystycznej ambony (koniec XVIII w.) z Dekalogiem na szczycie i figurą Ducha Świętego umieszczono XVIII-wieczny obraz św. Franciszka Ksawerego. W późnobarokowej fasadzie kościoła - przechodzącej w górnej części w wieżę - znajdują się rzeźby św. Franciszka oraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Od strony zachodniej do kościoła przylega budynek dawnego klasztoru Jezuitów (obecnie franciszkanów), w którym przez jakiś czas mieściły się zbiory biblioteczne i muzealne ks. Jana Leopolda Szersznika, które obecnie znajdują się w Książnicy Cieszyńskiej i w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Obecnie w zabudowaniach klasztornych franciszkanie prowadzą bursę dla chłopców.

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY

Kościół Św. Trójcy, znajdujący się przy placu ks. Londzina. Ta pierwotnie drewniana kaplica (początkowo pogrzebowa) została w XVI wieku  przekształcona w murowaną świątynię, która do 1653 roku znajdowała się w posiadaniu protestantów. Jednonawowy kościół - o cechach gotycko-renesansowych - wzniesiony został na rzucie prostokąta z węższym i niższym prezbiterium, do którego przylega zakrystia oraz wieża. Wnętrze kościoła ozdabia dwukondygnacyjny ołtarz główny z obrazami: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie i Bóg Ojciec oraz figurami św. Teresy i św. Jadwigi Śląskiej. Natomiast w ołtarzach bocznych znajdują się obrazy: św. Sebastiana i św. Tobiasza z aniołem. Zewnętrzną ozdobę świątyni stanowią gotyckie portale - z końca XVII wieku - umieszczone nad wejściami oraz kamienne epitafia - z XVII wieku - wmurowane w ściany kościoła. Oprócz ofiar epidemii na cmentarzu - który funkcjonował do 1883 roku - pochowano wielu zasłużonych dla miasta obywateli, m.in. ks. Leopolda Szersznika - twórcę biblioteki i muzeum w Cieszynie. Z biegiem lat cmentarz został przekształcony w park, w którym do dnia dzisiejszego zachowało się kilka starych nagrobków.

KOŚCIÓŁ ŚW. MARII MAGDALENY

Zbudowany jeszcze w XII wieku. Jednak budowla, którą możemy dzisiaj zobaczyć, to mury pochodzące z XVIII i XIX wieku. Kościół św. Marii Magdaleny usytuowany przy pl. Dominikańskim, został założony w XIII wieku. Początkowo w miejscu dzisiejszego kościoła znajdował się klasztor Dominikanów wraz z kościołem pw. Najświętszej Marii Panny, natomiast pierwotny kościół pw. św. Maryi Magdaleny - najpierw drewniany później murowany - znajdował się na obecnym placu Teatralnym. W wyniku pożaru miasta (1789r.) kościół Marii Magdaleny uległ zniszczeniu. Podjęto wówczas decyzję o całkowitym wyburzeniu świątyni i przeniesieniu jej do kościoła należącego niegdyś do Dominikanów, którzy opuścili miasto. Jednocześnie została przeprowadzona gruntowna przebudowa świątyni, która zyskała cechy budowli barokowej. Kościół, którego główne wejście ozdobione jest wczesnogotyckim, ostrołukowym portalem z przełomu XIII/XIV wieku, został zbudowany na planie krzyża łacińskiego z wydłużonym prezbiterium i krótką nawą połączoną z dwukondygnacyjnym chórem muzycznym. Przy nawie od strony południowej obecnie znajduje się kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu - wystawiona ku czci Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - ozdobiona obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz rzeźbami św. Franciszka i św. Dominika. Od północy do nawy przylegają dwie kaplice: p.w. św. Melchiora Grodzieckiego i p.w. Św. Krzyża fundacji Jana Fryderyka Larischa z 1660 roku. W pierwszej na uwagę zasługuje ostrołukowy portal gotycki umieszczony nad wejściem do kaplicy oraz barokowy ołtarz ozdobiony obrazem św. Melchiora nad Olzą i figurami św. Mikołaja i św. Judy Tadeusza. Natomiast ozdobą drugiej kaplicy jest duży barokowy krucyfiks po bokach którego znajdują się 2 rzeźby: św. Jana i Matki Boskiej Bolesnej oraz 2 witraże przedstawiające św. Annę i Joachima z małą Maryją W bocznej nawie kościoła (południowej) usytuowane są trzy ołtarze: 1) ołtarz Serca Jezusowego z figurami aniołów (na pilastrach figury prawdopodobnie św. Ambrożego i św. Mikołaja); 2) ołtarz św. Jana Sarkandra 3) ołtarz św. Józefa z rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Antoniego Padewskiego. Natomiast w północnej nawie bocznej znajdują się także 3 ołtarze:1) ołtarz św. Anny z rzeźbami św. Barbary i św. Jadwigi 2) ołtarz Matki Boskiej z Lurdes z figurami aniołów (na pilastrach figury św. Jadwigi i św. Barbary); 3) ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. Dodatkową ozdobą południowej nawy jest epitafium Mikołaja Ruckiego - kasztelana cieszyńskiego. W prezbiterium znajduje się tumba księcia cieszyńskiego Przemysława Noszaka - leżąca postać w zbroi. Wnętrze kościoła zdobi późnobarokowy ołtarz główny - z symbolem Opatrzności Boskiej, rzeźbami św. Piotra i Pawła oraz obrazem przedstawiającym Marię Magdalenę namaszczającą olejkiem stopy Jezusa. Przed całością znajduje się rzeźbiony ołtarz ofiarny z figurami 4 ewangelistów oraz ambonka z figurą nauczającego Chrystusa. Dodatkowo we wnęce nad tabernakulum - po bokach którego znajdują się adorujące anioły - umieszczony został obraz Matki Bożej Cieszyńskiej. Inną ozdobę kościoła stanowi późnobarokowa ambona z Duchem Świętym, figurami Mojżesza i anioła z dekalogiem oraz usytuowana na przeciw ambony późnobarokowa chrzcielnica. Powyżej chrzcielnicy - po lewej stronie, pod sklepieniem - znajduje się duży obraz przedstawiający Chrystusa nauczającego w łodzi.

KLASZTOR SIÓSTR ELŻBIETANEK

Siostry Elżbietanki przybyły do Cieszyna w XVIII wieku. W 1903 roku, klasztor i szpital przeniesiono na nowe miejsce na tzw. wzgórze bobreckie. Neobarokowy zespół budynków klasztorno - szpitalnych wzniesiony został w latach 1900 – 1903. Główny budynek zespołu mieści - w części frontowej - Klasztor Sióstr Elżbietanek z kościołem pośrodku, oraz szpital w dwóch skrzydłach bocznych. Zewnętrzna elewacja kościoła ozdobiona jest różnymi elementami dekoracyjnymi i tak: na frontowej elewacji - w podokiennikach pomiędzy cokołami - znajdują się dekoracje z motywami winnego grona; w przyczółku plastyczne wyobrażenie postaci Chrystusa – Dobrego Pasterza; zaś na elewacjach bocznych, w miejscu okien znajdują się nisze z figurami: św. Elżbiety od strony północnej, św. Franciszka z boku ściany wejściowej do kościoła, św. Józefa na tylnej ścianie i Matki Bożej od strony południowej. Na zachodnim dziedzińcu klasztoru, usytuowana jest skalna kapliczka Matki Boskiej z Lourdes.

KLASZTOR SIÓSTR BOROMEUSZEK

Siostry Boromeuszki - których siedziba znajduje się przy Górnym Rynku - przybyły do Cieszyna w XIX wieku. Założyły klasztor, obok którego powstała kaplica. Od początku pobytu w Cieszynie, siostry zajęły się działalnością oświatowo - wychowawczą prowadząc: szkołę podstawową (niższego i wyższego stopnia), szkołę gospodarstwa domowego, przedszkole, internat, pensjonat. Siostry wzniosły - w ogrodzie - szereg budynków dla potrzeb swoich szkół. Do północnego skrzydła kościoła przylega - od wschodu - kaplica pw. św. Rodziny zbudowana na rzucie prostokąta z pięcioboczną apsydą. Główny ołtarz świątyni ozdobiony jest trzema obrazami: św. Rodziny, św. Karola Boromeusza i św. Jadwigi Śląskiej We wnętrzu zdobionego polichromią kościoła (sufit) na uwagę - prócz 2 rzeźb: Matka Boska z Dzieciątkiem i Serce Jezusa - zasługuje 6 witraży, z których główny nosi nazwę Św. Karol Boromeusz. Obecnie siostry prowadzą Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, którego pensjonariusze mieszkają w budynkach - pensjonatu i dawnej szkoły wydziałowej - zbudowanych pod koniec XIX wieku i usytuowanych we wschodniej części dziedzińca. Natomiast w budynku naprzeciw Kaplicy mieści się Bursa dla dziewcząt.

KOŚCIÓŁ JEZUSOWY

Kościół ewangelicki, usytuowany przy pl. Kościelnym, budowany od 1710 roku przez kilkanaście lat. W 1750 roku - po uzyskaniu specjalnego zezwolenia - do kościoła została dobudowana wieża (75m), na której zainstalowano - pod koniec 1922 r. - trzy stalowe dzwony. Ciekawostką jest fakt, iż właśnie na niej został zamontowany pierwszy w Cieszynie piorunochron! Pięcionawowa świątynia została zbudowana na rzucie prostokąta zamkniętego z jednej strony półkoliście. Na szczególną uwagę zasługuje rokokowy ołtarz główny. U stóp wielkich kolumn znajdują się rzeźby 4 ewangelistów: św. Jana z orłem, św. Łukasza z głową wołu, św. Marka z głową lwa i św. Mateusza z torsem anioła. Centralną ozdobę ołtarza stanowi obraz Ostatnia Wieczerza Po bokach prezbiterium znajduje się popiersie króla szwedzkiego Karola XII oraz barokowa chrzcielnica w kształcie kielicha. Dodatkową ozdobę świątyni stanowi późnobarokowa ambona z figurami: zmartwychwstałego Chrystusa i anioła z rozpostartymi ramionami podtrzymującego całą mównicę. W zach. części kościoła znajduje się dwukondygnacyjny chór muzyczny z balkonem mieszczącym organy koncertowe ozdobione figurami aniołów. Jednonawowe wnętrze kościoła posiada 3,5 tysiąca miejsc siedzących, ogółem jednak może pomieścić około 6 tysięcy osób! Wejście do kościoła - poprzedzone schodami i oryginalnymi klepkowymi drzwiami - ozdobione jest kamiennym, barokowym portalem z XVIII wieku. Do budynku kościelnego przylega dawny cmentarz Obok kościoła wybudowano - w różnych okresach czasu - kilka budynków min.: szkołę i internat. Chlubą parafii jest zabytkowa Biblioteka im. Bogumiła Tschammera. Wśród wielu książek znajdują się tam min.: bezcenne inkunabuły i rękopisy pochodzące z minionych stuleci.


Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualna kalkulacją!

 

Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w Żywieckim Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy w Beskidy z Karpackim Gazdą!

 

Zarezerwuj Karpackiego Gazdę
joomla template 1.6