Ulica Kościuszki z pomnikiem Grunwaldzkim

Od kościołka Św. Krzyża udajemy się główną reprezentacyjną ulicą Żywca. Ulica ta nosiła kiedyś nazwę Bielskiej, ale w 1901 r. przemianowana została na ul. Kościuszki. Otwarta na oścież zapraszała na spacer. Wzdłuż całej swej długości zabudowana była zajazdami i gospodami. Przy niej znajdował się budynek poczty konnej z 1800 r. przed którą zatrzymywał się kursujący regularnie dyliżans wiedeński pomalowany na żółto, a na jego drzwiczkach widniał austriacki orzeł. Obecnie jest to główna, reprezentacyjna ulica miasta Żywiec. Przy tej ulicy zlokalizowanych jest wiele banków, restauracji i kawiarni. Najstarszą w tej dzielnicy restauracją jest Restauracja „U Meresów”.

Na końcu ulicy, blisko domu towarowego Savia zlokalizowany jest Pomnik Grunwaldzki.

11 listopada 2005 r., nowe rondo na Placu Grunwaldzkim, odbudowany od podstaw pomnik, nowe miejsce do organizowania różnych patriotycznych uroczystości, turystom miejsce do pamiątkowej fotografii na okoliczność pobytu w Żywcu, a mieszkańcom miasta miejsce do okazjonalnych spotkań, refleksji i zadumy nad przebytą drogą. Pomnik grunwaldzki wznieśli nasi pradziadowie w 1910 roku dla uczczenia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, zburzyli go Niemcy w 1939 roku. Sponsorem był Mikołaj Tyc - biznesmen z Milówki, który wybudował pobliskie Tesco. Wykonany w Gliwicach odlew orła w roku 1988 ustawiony został na tymczasowym postumencie przy byłym biurowcu fabryki PONAR przy ulicy Jagiellońskiej, skąd po siedmiu latach wyfrunął na cokół na Placu Grunwaldzkim. Skoro już jesteśmy przy obchodach grunwaldzkich warto w tym miejscu wspomnieć, że w roku 1910 pomniki grunwaldzkie stanęły w Milówce (na Cumowej Grapie), przy kościele w Gilowicach i Ślemieniu, w Łodygowicach.

Zapraszamy do Żywca!

Zespół Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

joomla template 1.6