Rezerwat przyrody Grapa

Rezerwat przyrody Grapa – leśny rezerwat przyrody w Żywcu, powołany w 1996 roku w celu ochrony naturalnych lasów liściastych, charakterystycznych dla Kotliny Żywieckiej, z licznym udziałem chronionych gatunków flory i fauny. Jest to idealne miejsce na spacery, wszelakiego rodzaju rekreację.

Rezerwat obejmuje izolowany kompleks leśny o powierzchni 23,23 ha, położony na stromym zboczu, ponad potokami Młynówka i Okiel na północ od stacji kolejowej Żywiec-Sporysz, w przedziale wysokości od 370 do 430 m n.p.m.

Florę rezerwatu przyrody Grapa tworzy:

  • 11 gatunków wątrobowców,
  • 70 gatunków mchów,
  • 162 gatunki roślin naczyniowych,

w tym kilkanaście gatunków objętych ochroną prawną, m.in. parzydło leśne, kukułka Fuchsa, wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi.

Zbiorowiska roślinne rezerwatu reprezentują trzy zespoły roślinności:

  • Grąd subkontynentalny – dominujący zespół leśny, z drzewostanem tworzonym przez grab zwyczajny, dąb szypułkowy, lipę drobnolistną, z niewielkim udziałem klonu zwyczajnego, jaworu i jesiona wyniosłego;
  • Łęg jesionowy w jarzmianką większą – zespół leśny z drzewostanem tworzonym przez jesion wyniosły;
  • Zespół życicy trwałej i babki zwyczajnej – zespół nieleśny rozwijający się wzdłuż ścieżek.

W rezerwacie wytyczono przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną.

Zapraszamy do Żywca!

Zespół Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

joomla template 1.6